2019

 1. Tomáš Elísek
 2. Petr Sojka
 3. Petr Sojka ml.
 4. Martin Šauer
 5. Petr Votřel
 6. Jiří Nejedlý
 7. Miloš Štaud
 8. Pavel Nejedlý
 9. Alois Dobeš
 10. Jiří Tenora
 11. Josef Unčovský
 12. Josef Boček
 13. Miroslav Klein
 14. Petr Holík
 15. Zbyněk Sobotka
 16. Ondřej Sojka
 17. Štěpán Nechuta
 18. Aleš Kopecký
 19. Kateřina Dvořáčková
 20. Lucie Kubáčová


Historie TK Kunštát

Počátky tenisu v Kunštátě

Počátky tenisu v Kunštátě

K u n š t á t - Začátky tenisu v Kunštátě spadají do roku 1979, kdy v rámci Tělovýchovné jednoty Sokol vznikl oddíl tenisu a rozhodnutím členské schůze se začal stavět sportovní areál. V průběhu čtyř let byly postupně postaveny tři antukové tenisové kurty, jeden asfaltový kurt se cvičnou zdí na tenis a dvě hřiště na volejbal. Nechyběly šatny se sociálním zařízením, sklad na antuku, zavlažovací systém s jedenáctimetrovou studnou. Celý areál byl oplocen a osázen 400 tujemi. Finanční prostředky získávala TJ Sokol z velké části vlastní aktivní činností z tanečních zábav a kulturních akcí, dále pak z dotací ČSTV, od pojišťovny a podobně. Na výstavbě areálu se nepodílela žádná firma, všechny práce byly provedeny obětavou činností členů Sokola v jejich volném čase. Poměry ve sportovní činnosti se změnily po roce 1989. TJ Sokol zanikla, z oddílu tenisu vznikl samostatný Tenisový klub (TK). S výstavbou sportovní haly, kam se přemístil volejbal, se uvolnila plocha ve sportovním areálu a pracnou rekonstrukcí se zvýšil počet tenisových kurtů na pět, ke změnám došlo u asfaltového kurtu, cvičné zdi a zavlažovacího systému. Zajistit chod a údržbu areálu se stávalo jak finančně, tak časově značně náročné. Většina sportovních areálů přecházela pod obce a města. V Kunštátě došlo v roce 2003 k bezúplatnému převodu areálu do majetku města, kam směřují finanční prostředky od občanů - daňových poplatníků. Byla sepsána smlouva mezi MěÚ a TK, kde se město zavazuje finančně zajišťovat nyní svůj majetek a TK má povinnost, mimo jiné, o tento majetek pečovat a provádět běžnou údržbu. Spolupráce MěÚ a TK za minulého zastupitelstva byla bezproblémová a tenisový areál je hodnocen jako jeden z nejlepších v jihomoravském kraji. Doufáme, že spolupráce s novým vedením městského úřadu bude obdobná jako v minulosti.

V posledních letech se podstatně rozrostla členská základna. Z původních 30 členů je nyní registrováno 72 a stále noví zájemci se hlásí o členství. Jen za poslední dva měsíce se jedná o dvanáct osob. Vedení TK těší zejména to, že většina členů pochopila nutnost podílet se na náročné údržbě areálu. Jarního zprovoznění hřišť se zúčastnilo přes 50 členů a na kurtech se mohlo hrát během pěti dnů. Členský poplatek TK činí u dospělého 500 korun, u mládeže 200 korun a dále jsou stanoveny povinné brigádnické hodiny. První mistrovská soutěž (okresní přebor) se hrála v roce 1981. Současně byl zahájen trénink mládeže, která se zapojila do mistrovských soutěží jak žáků, tak dorostu a patřila k nejlepším v okrese. Mládež trénoval Zdeněk Nechuta. Dospělí z okresního přeboru postoupili až do krajské soutěže II. třídy. K oporám patřili bratři Sojkové, manželé Bedáňovi a z mládeže M. Šauer a P. Votřel. Současný TK Kunštát vsadil na mládež. Starší žáci a dorost hrají krajskou soutěž IV. třídy pod vedením P. Sojky, ve dvou přípravkách je vedeno dalších 16 žáků, příští rok bude jedna přípravka pod vedením Z. Nechuty hrát mistrovskou soutěž. Nejlepší členové TK z řad mládeže Jan Sojka, Ondřej Loukota a Tomáš Elísek hrají v Letovicích. Jan Sojka hraje za starší žáky nejvyšší krajskou soutěž a v příštím roce bude hrát 1. tenisovou ligu. Navíc dosáhl v tomto roce velkého úspěchu, když v náročné kvalifikaci jako nejlepší hráč okresu za starší žáky postoupil na mistrovství republiky. V Letovicích hraje další člen TK Ondra Loukota, který hraje nejvyšší krajskou soutěž dorostu. Tyto dva hráče trénují J. Sojka st. a I. Gabriel. Podobného úspěchu dosáhl náš člen Tomáš Elísek, který se v letošním roce kvalifikoval na mistrovství republiky a tam skončil ve finále mladších žáků na druhém místě. Navíc v tomto roce Tomáš získal dvě zlaté medaile za dvouhru a čtyřhru na celostátní olympiádě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Tomáš hraje v Letovicích za starší žáky nejvyšší krajskou soutěž a za mladší žáky I. ligu. Dospělí hrají Krajskou soutěž IV. třídy – za toto mužstvo nastupuje starší žák Jan Sojka a dorostenec Ondřej Loukota. Tenisový klub organizuje v Kunštátě celostátní turnaje žactva a dorostu a finančně podporuje mládež organizovanou v TK – hrazeny jsou tenisové míčky, cestovné na mistrovské zápasy a v minulém roce byly proplaceny všechny poplatky za startovné na turnajích mládeže ve výši 8.750 korun. To, že se péčí o mládež zvýší kvalita kunštátského tenisu, není pochyb. Tenisové kurty jsou otevřeny nejen členům TK, ale i široké veřejnosti. Tenis se dá hrát v každém věku, přijďte, jste vítáni.

Zdeněk Nechuta, TK KunštátTeniskový klub Kunštát | TK Kunštát, U hřiště 514, 67972 Kunštát | Kontakt: doktor(tečka)sauer(zavináč)seznam(tečka)cz. www.tkkunstat.cz | Všechna práva vyhrazena © 2011-2012.